Методична рада опорної школи з морально-етичного виховання

«Виховання є переданнянайкращих моральних цінностей і знань попередніх поколінь для того, щоб із дитини виробилася людина у найкращому розумінні слова, найкраще фізично і інтелектуально пристосована до життя.»

(С. Русова)

Мета: Компетентністно-орієнтований підхід у вихованні мораль-етичних якостей та гармонійному розвитку особистості.

Завдання:

* впроваджувати у навчально-виховний процес нові форми і методи роботи з метою формування ключових компетентностей учнів;

* створити умови для розвитку творчих компетегтностей учнів;

* формувати в учнів загальнолюдські цінності, потребу поводитися згідно з моральними нормами, прийнятими у суспільстві;

* сприяти самостійному і усвідомленому вибору життєвої позиції, відмові від негативної поведінки;

* активізувати виховну діяльність, спрямовану на формування моральних якостей, уміння орієнтуватися в соціальному та культурному житті суспільства;

* сприяти всебічному та гармонійному розвитку духовних задатків людини, необхідних для самостійності моральних суджень і вироблення певних моральних навиків.

Склад методичної ради:

1. Лещенко О.О. – директор школи, вчитель етики

2. Дяченко Н.І. – заступник директора школи з навчально-виховної роботи

3. Циганко А.П. – методист районного методичного кабінету

4. Соловей М.А. - заступник директора з виховної роботи

5. Коваленко В.М. – заступник директора з виховної роботи Дігтярівської ЗОШ І-ІІІ ст

6. Лещенко Т.В. – педагог-організатор

7. Сердюк В.І. – шкільний психолог

8. Падалка Р.П. – класний керівник 2 класу

ПЛАН РОБОТИ МР ОПОРНОЇ ШКОЛИ З МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Відповідальний

Примітка

ЖОВТЕНЬ

1.

Обговорення плану роботи методичної ради на рік (проблемні питання, теми, творчі завдання). Обмін досвідом роботи щодо планування виховної роботи в школі

Соловей М.А.

Інші члени МР

2.

Підбір та проведення анкетування класних керівників з метою з’ясування труднощів у роботі.

Соловей М.А.

3.

Підбір нових матеріалів на морально-етичну тематику для поповнення «Методичної скарбнички класного керівника"

Всі члени МР

4.

Формування ключових компетенцій учнів в процесі виховання.

Дяченко Н.І.

5.

Відвідування та обговорення загальношкільного змагання планет учнівського самоврядування «Твори добро»

Всі члени МР

ГРУДЕНЬ

1.

Методика роботи щодо формування культури поведінки старшокласників. Із досвіду роботи класних керівників.

Соловей М.А.

Інші члени МР

2.

Діагностика рівня вихованості учня

Коваленко В.М.

3.

Виховні можливості фольклору. (морально-етичне виховання)

Лещенко Т.В.

4.

Обмін досвідом проведення виховних заходів у малокомплектних сільських школах

Всі члени МР

ЛЮТИЙ

1.

Круглий стіл вчителів і батьків: “Взаємозв’язок школи, родини, громадськості у вихованні загальнолюдських цінностей”.

Лещенко О.О.

Сердюк В.І.

2.

Заняття для вчителів: «Як діяти в конфліктній ситуації»

Соловей М.А.

3.

Поведінка і моральна свідомість підлітка

Сердюк В.І.

4.

Проведення анкетування серед батьків

Соловей М.А.

5.

Відвідування та обговорення відкритої виховної години у 4 класі "Всі народи України живуть в злагоді та мирі"

Всі члени МР

КВІТЕНЬ

1.

Лекція практичного психолога для класних керівників «Педагогічна взаємодія вчителя і учня».

Сердюк В.І.

2.

Традиції і інновації у виховній роботі малокомплектної школи.

Коваленко В.М.

3.

Використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського у вихованні молодших школярів.

Падалка Р.П.

4.

Відвідування та обговорення загальношкільного змагання планет учнівського самоврядування «Люби природу не для себе, люби для неї»

Всі члени МР

5.

Підведення підсумків роботи методичної ради.

Соловей М.А.

Кiлькiсть переглядiв: 537

Коментарi